Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranda parlament saýlawlary geçýär


Saýlaw uçastoklary ýerli wagt bilen ir sagat 8-de açyldy.

21-nji fewralda eýranlylar ýurduň parlament saýlawlarynda ses berýärler. Saýlawlarda dalaş edýänleriň ählisi aşa yslamçy ruhanylar tarapyndan gözden geçirildi. Munuň netijesinde, reformaçy we aram dalaşgärleriň müňlerçesi saýlawlara goýberilmedi.

Eýranyň Goragçylar Geňeşiniň konserwatiw ruhanylary umumy hasapda 7 müň 148 dalaşgäri ykrar etdiler.

Geňeş 290 orunlyk parlamente dalaş etmekçi bolan 9 müň töweregi eýranlynyň arzasyny ret etdi.

Saýlaw uçastoklary ýerli wagt bilen ir sagat 8-de açylyp, olar ikindin 6-da ýapylarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG