Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystan koronowirus ýokuşan ilkinji adamlary tassyk edýär


Gazagystanyň saglyk ministri Elzhan Birtanow

Gazagystanyň Saglyk ministrligi merkezi aziýa ýurdunyň aldajy koronowirus ýokuşan ilkinji iki adamyny hasaba alandygyny aýtdy.

"Siziň bilşiňiz ýaly, biz üç aý bäri koronowirusa garşy söweşip gelýäris. Biz onuň import edilmeginiň öňüni almak üçin zerur bolan ähli çäräni gördük. Şu gün biz öz iki raýatymyzdan tassyknama aldyk. Olar Germaniýadan gelipdir, olaryň barlagy oňyn bolup çykdy. Olar Almatyda hassahana ýerleşdirildi. Ol adamlaryň hiç bir alamatlary ýok, ýagdaýlary gowy. Ähli zerur çäre görüldi” diýip, saglyk ministri Elzhan Birtanow 13-nji martda paýtagt Nur-Soltanda guralan metbugat ýygnagynda aýtdy.

XS
SM
MD
LG