Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Koronawirus aladalaryna garamazdan, Türkmenistan togtadan futbol möwsümini gaýtadan açýar


Türkmen futbolçylary. Arhiw suraty

Türkmenistan, dünýädäki koronawirus pandemiýasyna garamazdan, janköýerlere oýunlara gatnaşmaga rugsat bermek bilen, ozal togtadan professional futbol möwsümini 19-njy aprelde dikeltmegi planlaşdyrýar.

Ýurduň sekiz topardan ybarat professional ligasy 24-nji martda, pandemiýa sebäpli, nobatdaky futbol möwsümini togtatdy.

Berk gözegçilik astynda saklanylýan awtoritar ýurtda koronawirus ýokaşmasy resmi taýdan hasaba alynmady we soňky günlerde ençeme köpçülikleýin sport çäresi geçirildi.

Türkmenistan dünýä ýüzünde Belarus, Täjigistan, Nikaragua we Burundi ýaly, pandemiýa döwründe futbol oýunlaryny geçirmegi dowam etdirýän az sanly ýurduň biri bolup durýar.

Jon Hopkins uniwersitetiniň 10-njy aprelde beren habaryna görä, dünýäde 1,6 milliondan gowrak adama koronawirus ýokaşdy we ondan 100 müňden gowrak adam öldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG