Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda ýer-ýurt atlary we olara döwrüň täsiri


Illýustrasiýa suraty

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda türkmen ýer-ýurt atlary we dürli döwürlerde olaryň sezewar bolan üýtgeşmeleri barada gürrüň edilýär.

Türkmen hökümetiniň ýurduň administratiw çäk bölünişigine täzeden seretmegi meýilleşdirýändigi, käbir etraplaryň birikdirilip, olaryň käbirleriniň atlarynyň üýtgedilmegine garaşylýandygy aýdylýar. Bu maglumatlaryň fonunda ýurtdaky obalaryň, daýhan birleşikleriň, etraplaryň we welaýatlaryň häzirki atlary, garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndaky atlary, sowet ýyllaryndaky we ondan ozalky ýyllardaky atlary, olaryň biri-birinden nä derejede tapawutlydygy üns çekýär.

Synçylara görä, dürli döwürlerde Türkmenistanda ýer-ýurt atlary syýasy ideologiýanyň pidasy boldy.

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda türkmen ýer-ýurt atlary we dürli döwürlerde olaryň sezewar bolan üýtgeşmeleri barada gürrüň edilýär.

Gepleşigimize türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally gatnaşdy.

Programmamyzy aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Türkmenistanda ýer-ýurt atlary we olara döwrüň täsiri
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG