Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baýden prezident saýlansa, Kamala Harris ABŞ-nyň wise-prezidenti bolar


Kamala Harris

Kaliforniýanyň senatory Kamala Harris ABŞ-nyň noýabr aýynda geçiriljek prezident saýlawyna Demokratik partiýadan prezidentlige kandidat Jo Baýdeniň wise-prezidenti hökmünde gatnaşmaga razy boldy. Baýden sosial ulgamlarda saýlawa hut şonuň bilen gitjekdigini tassyklady.

Harris 55 ýaşynda. Onuň kakasy Stenford uniwersitetiniň professory we 1961-nji ýylda ABŞ-a gelen ýamaýkaly. Ejesi ABŞ-a 1959-njy ýylda, Hindistandan geldi we onkologiýa we gen gözlegleri boýunça biolog bolup işledi.

Harris köp ýyllap Kaliforniýanyň baş prokurory bolup, 2017-nji ýyldan bäri Kaliforniýanyň senatory bolup işleýär. Ol Demokratik partiýanyň ýerine ýetiriji organy bolan Demokratik komitetiň giň goldawy bilen, Demokratik partiýanyň esasy "ýyldyzlaryndan" biri hasaplanýar.

Harris saýlawdan öňki bäsleşik ýaňy başlananda prezidentlige dalaş etdi, ýöne deslapky seçgiden bilmedi. Şeýle-de bolsa, Baýdeniň 77 ýaşyny göz öňünde tutup, eger-de saýlansa, hünärmenler onuň Ak tamda esasy orny eýeläp, ýurduň syýasatyny kesgitlejekdigine ynanýar.

Öňki prezident Barak Obama Harrisiň wise-prezidentlige ideal kandidatdygyny aýtdy.

Şeýle-de Harris taryhda saýlawlarda wise-prezidentlige razy bolan ilkinji garaýagyz aýal bolýar.

ABŞ-nyň nobatdaky prezident saýlawy 3-nji noýabrda geçiriler, Baýden we Harris respublikan dalaşgär, häzirki prezident Donald Tramp bilen bäsleşer.

Bu ýyl ses berişlik koronawirus pandemiýasy sebäpli has ir başlar we esasan poçta arkaly geçiriler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG