Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Koronawirus 11-nji sentýabra planlaşdyrylan çäreleri üýtgetdi


Nýu-Ýork. 11-nji sentýabr terror hüjüminiň bolan ýeri.

Birleşen Ştatlar 11-nji sentýabrda 11-nji sentýabrda bolup geçen terror hüjüminiň 19 ýyllygyny koronawirus sebäpli üýtgedilen hatyra çäreleri bilen bellär.

Prezident Donald Tramp we onuň demokrat bäsdeşi Jo Baýden ikisi bir wagtyň özünde bolmasa-da, Pensilwaniýadaky 93-nji reýs milli ýadygärligine baryp, wepat bolanlaryň hatyrasyny tutar.

Nýu-Ýorkda koronawirusyň öňüni alyş çäreleri babatdaky dürli pikirler hatyra çäreleriniň aýry-aýrylykda geçirilmegine sebäp bolýar.

11-nji sentýabr Milli ýadygärligi we Muzeý wepat bolanlaryň garyndaşlarynyň merhumlaryň atlaryny sesli okamak däbini ýatyrdy. Muňa derek Bütindünýä söwda merkeziniň ýerleşen ýerine gelen adamlara ses ýazgysy hödürlener.

Başga bir 11-nji sentýabr topary, Stiwen Silleriň “Diňler ötügi” gaznasy bir şol bir wagtyň özünde ugurdaş ýatlama çäresini guraýar.

Wise-prezident Maýk Pens bu çäreleriň ikisine hem gatnaşmagy planlaşdyrýar. Baýden hem Pensilwaniýa gitmezden ozal Nýu-Ýorkdaky esasy dabara gatnaşar.

11-nji sentýabr hüjüminde 3000 töweregi adam öldi, olaryň köpüsi Nýu-Ýorkdaky Bütindünýä söwda merkeziniň iki diňi ýykylanda wepat boldy.

Bu ABŞ topragynda bolup geçen iň ganly terror hüjümi boldy we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystana, soňra bolsa Yraga goşun salmagyna alyp geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG