Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan ÝB-de galan raýatlaryny yzyna gaýtardy


Türkmenistana gaýtarlan raýatlar 2 hepde möhlet bilen hökmany karantin zonasynda saklanarlar.

Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Bileleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny yzyna gaýtardy diýip, türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan turkmenportal neşiri habar berdi.

Maglumata görä, 12-nji oktýabrda ir bilen uçar Türkmenabadyň aeroportyna gonupdyr. Türkmenistana gaýtarlan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär.

Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hökmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar.

Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilki ýaýrap başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada-bat yzyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi, şeýle-de ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tankytlanýar. Ýurtda koronawirusyň ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG