Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Synçy: 'Aşgabat ýertitremesi' barada biziň bilýän zatlarymyz az


1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýertitremesi. Arhiw suraty

Türkmenistanda mundan bir hepde gowrak ozal, 6-njy oktýabrda, “Aşgabat ýertitremesi” ady bilen taryha giren tebigy heläkçiligiň 72-nji ýyl dönümi boldy.

Her ýylyň 6-njy oktýabr güni Türkmenistanda Hatyra güni bellenilýär; onda watan hem-de ar-namys üçin gurban bolan şehitler, Jahan urşunda wepat bolan esgerler, hem-de Aşgabat heläkçiliginde aradan çykan adamlar hatyralanýar.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany 72 ýyl mundan ozal, 1948-nji ýylda 5-nji oktýabrdan 6-njy oktýabra geçilen gije Aşgabatda bolan ýertitreme baradaky maglumatlara gönükdirilýär we bu heläkçilik barada şu wagta çenli jemgyýetçilige äşgär edilen hem-de edilmeýän maglumatlar dogrusynda türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik geçirýär.

II Jahan urşunyň tamamlanmagyndan üç ýyl soň, heniz jemgyýet uruşda aldyran gerçekleriniň ýasyndan açylyp-açylmanka Aşgabadyň eteginde tebigy heläkçilik boldy.

  • “Aşgabat ýertitremesi” baradaky jemgyýetçilige äşgär maglumatlar
  • Milletiň başyna inýän umumy heläkçilikler halk hakydasyna, jemgyýetiň aňyna nähili täsir edýär? Heläkçilik jemgyýeti jebisleşdirýärmi?
  • “Aşgabat ýertitremesinden” sapak alyp, Türkmenistanda häkimiýetler ýertitremelere, tebigy heläkçiliklere garşy, ýagny olaryň ýetirmegi ahmal zyýanyny minimuma düşürmek üçin nähili çäreleri görýärler?

Gepleşigi aşakdaky çelgiden diňläp bilersiňiz!

Synçy: 'Aşgabat ýertitremesi' barada biziň bilýän zatlarymyz az
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:59 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG