Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Marynyň köçeleri boşap galdy

Maryda soňky günlerde ilatdan maska geýmek talaby we gözegçilik güýçlendirildi. Bu aralykda köçelerde we bazarlarda adam azaldy. Söwdagärler koronawirus çäklendirmeleri sebäpli öz dükanlaryny ýapyp, harytlaryny çykarýarlar. Häkimiýetler ýaşaýjylardan öz howlularynda hem maska dakynmagy talap edýärler we jeza hakyndaky ýazmaça duýduryşlary öýlere eltip, gol çekdirip gowşurýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG