Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Maryda koronawirus ýagdaýlary gürelýär, täze karantin döredilýär


Maryda koronawirus ýagdaýlary gürelýär, täze karantin döredilýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:40 0:00

Türkmenistanda koronawirus alamatlary bilen barha köp raýatlaryň, şol sanda saglyk işgärleriniň hem keselhanalara ýerleşdirilýändigi, ol sebäpli ýogalýanlaryň sanynyň hem artýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Türkmen häkimiýetleri ýurtda koronawirus bilen bagly ýeke ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürseler-de, ýurtda täze karantin zolaklary esaslandyrylýar, keselhanalar karantine ýapylýar, maska režimine gözegçilik güýçlendirilýär. Şol bir wagtda, dermanhanalarda gerekli däri-dermanlaryň tapdyrmaýandygy sebäpli, raýatlar öýlerinde dürli emleri ulanyp berjegi almaga synanyşýarlar, bu hem olaryň saglyk ýagdaýynyň has hem ýaramazlaşmagyna getirýär.

XS
SM
MD
LG