Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Edebi söhbet: Durgunlyk we geçiş döwürlerinde döredijilik böwşeňligi


Illýustrasiýa suraty. Aşgabadyň Merkezi kitaphanasynyň kitap tekjeleri.
Illýustrasiýa suraty. Aşgabadyň Merkezi kitaphanasynyň kitap tekjeleri.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen edebiýatynda yz galdyran edebi işlere gysga nazar aýlaýar.

Halkalaryň pikir örüsiniň kemala gelmeginde we onuň kämilleşmeginde edebi eserleriň aýratyn orny bar. Zehinli ýazyjynyň ötgür galamy käte jemgyýetiň kesgitlän medeni normalary bilen, käteler bolsa daşky täsirleriň çäklendiriji ýa-da höweslendiriji güýji bilen has ýitelýär, tümlügi böwüsýär.

Tümlügi böwüsýän ýagty pikirler garaňkylygyň kölegesinde ezilen aňlara ýol görkezýär.

Wagtyň synagyndan geçen edebi eserler halklaryň medeni mirasyny baýlaşdyrýar. Nusgawy türkmen edebiýatyndan ylham alýan edebi işler soňky ýüz ýylda uly öwrülişikleri başdan geçirdi. Muny edebi synçylar tassyk edýärler.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen edebiýatynda yz galdyran edebi işlere gysga nazar aýlaýar.

Gepleşigimize Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hallyny çagyrdyk.

Edebi söhbet: Durgunlyk we geçiş döwürlerinde döredijilik böwşeňligi
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00

XS
SM
MD
LG