Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Paýok” önümleriniň möçberi we görnüşi azalýar, çörek gyt, ilat orak möwsümine bil baglaýar


“Paýok” önümleriniň möçberi we görnüşi azalýar, çörek gyt, ilat orak möwsümine bil baglaýar
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:38 0:00

Ýurtda dowam edýän azyk krizisiniň fonunda häkimiýetler Aşgabatda döwlet dükanlaryndaky “azyk nobatlaryny ýaşyrmak üçin” subsidirlenen önümleri raýatlaryň öýüne eltip berýän mahaly, Türkmenabatda azyk nobatlary dowam edýär. Lebapda subsidirlenen önümleriň möçberi azaldy, hili erbetleşdi. Ýerli ýaşaýjylar çörek gytçylygynyň arasynda bugdaý oragyna bil baglaýar. Orak möwsümi golaýlaýar, ýurduň käbir gündogar etraplary eýýäm galla oragyna girişipdir. Ýöne ozalky ýyllaryň orak tejribeleri ýurtda birnäçe ýyl bäri dowam edýän we “hroniki häsiýete eýe bolan” un gytçylygyna çäre hödürläp bilmedi.

XS
SM
MD
LG