Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Moskwa, “Talyban” Owganystanda jeňçileriň barha köp sebitleri eýeleýändigini aýdýarlar


"Talybanyň" wekilleri Moskwa sapar edýärler. 9-njy iýul, 2021 ý.

Russiýa we “Talyban” resmileri jeňçi toparynyň Owganystanda barha köp sebitleri, şol sanda serhetýakadaky aglaba regionlary öz gözegçiligine geçirýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda, taraplar “Talybanyň” öňe ilerlemegi bilen, halkara howpsuzlygyna wehimiň abanmaýandygyny belleýärler.

Bu beýanatlar “Talybanyň” delegasiýasynyň Moskwa edýän saparynyň çäginde ýaýradylyp, olaryň özara utgaşdyrylandygyna çalym edýär. Bu Russiýanyň Owganystan bilen ilteşikli howpsuzlyk ýagdaýlaryna has içgin aralaşmak isleýändigine bir yşarat boldy.

Şol bir wagtda, ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçler Owganystandaky 20 ýyllyk uruşdan çekilip, goşunlaryny çykarýarlar.

9-njy iýulda Russiýanyň Daşary işler ministrligi “Talybanyň” owgan-täjik serhediniň 85%-ne gözegçilik edýändigini aýtdy. Bu sanlary tassyklatmak kyn.

Beýanatda Moskwanyň we Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky Kollektiwleýin Howpsuzlyk Şertnamasy Guramasynyň ol ýerdäki “agressiýanyň we prowokasiýanyň öňüni almak üçin aýgytly hereket etjekdigi” hem bellenilýär.

Türkmenistanyň Owganystan bilen 804 km uzynlykdaky serhet araçägi bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG