Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen-owgan serhedinde howpsuzlyk ýaramazlaşýan mahaly, häkimiýetler ilat arasynda watançylyk wagyzlaryny güýçlendirýär


Türkmen-owgan serhedinde howpsuzlyk ýaramazlaşýan mahaly, häkimiýetler ilat arasynda watançylyk wagyzlaryny güýçlendirýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:48 0:00

Türkmen-owgan serhediniň owgan ýakasynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonunda Türkmenistanda häkimiýetler ilat arasynda watançylyk wagyzlaryny güýçlendirýär. Mary we Lebap welaýatlarynda häkimiýet wekilleri ýerli ýaşaýjylar bilen duşuşyklar geçirip, watansöýüjilik barada wagyz işlerini guramalaşdyrýarlar. Ýygnaklarda watany söýmek, oňa buýsanmak, watana wepaly bolmak barada gürrüň edilýär. “Biziň ýurdumyzda uruş ýok, asmanymyz arassa, ýöne uruş bolan ýagdaýynda hem türkmen halky mertdir” diýilýär. Bu aralykda, häkimiýetler Owganystan bilen serhet ýakada ýerleşýän Serhetabat (öňki Guşgy) etrabyna goşmaça harby we lukman iberýär, serhetde howpsuzlygy güýçlendirýär.

XS
SM
MD
LG