Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gurluşyk hünärmenleri Garagum kanalynyň demirgazygyndan “Aşgabat-siti” ulgamyny gurmagyň howpludygyny prezidente aýtmakdan gorkýarlar


Gurluşyk hünärmenleri Garagum kanalynyň demirgazygyndan “Aşgabat-siti” ulgamyny gurmagyň howpludygyny prezidente aýtmakdan gorkýarlar
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:40 0:00

“Aşgabat-siti” taslamasynyň gurluşyk meýdançasynyň ep-esli böleginde ýokary gatlakda ýerasty suwlaryň bardygy aýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, proýekt işlerini geçirijiler onlarça belent binany öz içine alýan şeýle uly toplumyň gurluşygynyň soňy bilen uly kynçylyklar döredip biljekdiginden howatyr edýärler. Bu barada proýekte gatnaşan birnäçe hünärmen Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Olaryň sözüne görä, gurluşyk ýolbaşçylary bu habar bilen prezidentiň ýanyna gitmekden gorkýarlar. Azatlyk köp ýyl bäri Türkmenistanda gidrogeologiýa bilen meşgullanyp gelen garaşsyz bilermen bilen söhbetdeş boldy, ol ýokary gatlakda ýerasty suwlaryň tapylanyna geň galmaýandygyny, ýöne ýerasty suwlary barlamak üçin, proýektçileriň näme üçin beýle köp wagt sarp edendiklerine düşünmeýändigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG