Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rus raýatlarynyň ýene bir tapgyry çarter uçarynda Türkmenistandan çykaryldy


Bezeg suraty

Orsýet Türkmenistandaky raýatlaryny bu ýurtdan çykarmak üçin 30-njy iýulda ýene-de bir çarter uçuşyny gurnady diýip, “Trend” neşiri Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasyna salgylanyp habar berdi.
Neşir bu gezek S7 howaýollary bilen Türkmenabaddan Orsýete 175 adamyň uçandygyny aýdýar.

Bu Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy sebäpli Orsýet bilen aradaky yzygiderli uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadaly bäri Türkmenistandan Orsýete guralan on sekizinji uçuşdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG