Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystandan göçürilenler Täjigistana, Özbegistana gelýär


20-nji awgustda Kulýab howa menzilinde gonan uçarlaryň biri.

Türkiýäniň Owganystandaky operasiýalara gatnaşan esgerlerini ewakuasiýa eden dört harby uçary Täjigistana gonsa, goňşy Özbegistan ýüzlerçe owgan bosgunyny garşy alyp, 21-nji awgustda olary wagtlaýyn ýaşaýyş jaýlaryna ýerleşdirdi.

20-nji awgustda Duşenbäniň 200 kilometr günortasynda ýerleşýän uçar menzilinde gonan uçarlaryň näçe esgeri alyp gelendigi belli däl.

AÝ/AR bilen adynyň aýdylmazlygy şertinde gürleşen ýokary derejeli resmi türk esgerleriniň geçegçidigini we bu ýurtda uzak wagtlap galmagyna garaşylmaýandygyny aýtdy.

Şeýle-de, çeşme bu esgerleriň NATO-nyň Owganystandaky Aýgytly goldaw missiýasynyň agzalarydygyny aýtdy.

Türk resmileri ozal Owganystanda söweşsiz missiýalara gatnaşýan 500 adamlyk goşun bölümleriniň bardygyny aýdypdy.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti 20-nji awgustda Täjigistanyň we Özbegistanyň “eýýäm amerikalylary ýa-da käbir ýagdaýlarda başgalary öz üstlerinden geçirip başlan ýa-da ýakyn wagtda başlajak ýurtlaryň hataryndadygyny” aýtdy.

Beýleki tranzit ýurtlary bolsa, Bahreýn, Britaniýa, Daniýa, Germaniýa, Italiýa, Gazagystan, Kuweýt, Katar, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri bolar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG