Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Mary. Giň ýaýran pagta ogurlygy täze 'belentliklere' çykýar


Mary. Giň ýaýran pagta ogurlygy täze 'belentliklere' çykýar
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:29 0:00

Türkmenistanda gurak gelen ýylda kynçylyk bilen ýetişdirilen pagta hasylynyň ýygnalmaga başlanmagy bilen, sowet ýyllaryndan bäri adat bolan we soňky ýyllarda has güýçlenen pagta ogurlygy hem başlandy. Ýöne ozal pagta diňe döwlet harmanyna tabşyrylýan wagty, terezide ogurlanan bolsa, indi meýdandan hem ogurlanyp başlady. Maryda gowaça eken kärendeçiler kyn şertlerde ýetişdiren pagta hasyllarynyň potrat ýerlerinden ogurlanýandygyny aýdýarlar. Mundan öň MHM, ykdysady çökgünlik ýyllarynda güýçlenen ogurlyk zerarly, däneli ekinleri garawullamaly bolýardy.

XS
SM
MD
LG