Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orazow: Türkmenistanda ykdysadyýet gowulanar ýaly, halk gowy ýaşar ýaly syýasat ýok


Orazow: Türkmenistanda ykdysadyýet gowulanar ýaly, halk gowy ýaşar ýaly syýasat ýok
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:35 0:00

Türkmen hökümeti 3-nji sentýabrda ýene-de on sany döwlet kärhanasynyň we desgasynyň hususy eýeçilige satyljakdygyny yglan etdi, ýöne olaryň işgärleriniň geljekki iş üpjünçiligi barada hiç zat aýtmady. Türkmen metbugaty ýurt ykdysadyýetiniň bedew bady bilen ösýändigini tekrarlaýar we bu diýilýän ösüşiň Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk baýramçylygynda ýene bir gezek dünýä “göz edilip görkezilmegine” garaşylýar. Synçylar türkmen ykdysadyýetindäki çökgünligiň “doly güýjünde” dowam edýändigini we bu ýagdaýyň iki milliondan gowrak adamyň daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna çykmagyna getirendigini, ýene on müňlerçe raýatyň daşary ýurtlardan iş gözlemek üçin ýollaryň açylmagyna garaşýandygyny aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG