Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatdaky türk ilçisi dowamly howa gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna garaşylýandygyny aýtdy


Illýustrasiýa suraty

Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçisi pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda geçen ýyl “Türk howaýollarynyň” iki ýurduň arasynda 26 uçuşy amala aşyrandygyny, şeýle-de ýakynda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda dowamly howa gatnaşygynyň ýola goýulmagyna garaşylýandygyny aýtdy.

Bu barada hökümetçi orient neşiri Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oralyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Diplomat çarşenbe güni 2021-nji ýyldaky iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň netijeleri boýunça metbugat ýygnagyny berdi.

Ilçi geçen ýylyň 11 aýynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Türkiýä eksporty 50% ösüp, 49 million dollardan aşandygyny, şeýle-de gürrüňi gidýän döwür içinde Türkiýeden import edilen harytlaryň mukdarynyň 27,2% ýokarlanandygyny we iki ýurduň arasyndaky umumy söwda dolanyşygynyň 1 milliard 911 million dollara deň bolandygyny aýtdy.

Oral 2021-nji ýylyň maýynda Türkmenistanda yglan edilen amnistiýanyň çäginde, anyk sanyny aýdyňlaşdyrmazdan, birnäçe türk raýatynyň hem azatlyga çykandygyny mälim etdi.

Türkiýe, iki ýurduň arasyndaky syýahat ýeňillikleri we dil umumylygy sebäpli, soňky on ýyllykda türkmenistanlylaryň iş, okuw mümkinçilikleri ugrunda iň kän giden ýurduna öwrüldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG