Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Satellit suratlary Russiýanyň Kiýewiň etegindäki uly harby kerwenini görkezýär

Maxar Technologies tarapyndan ýaýradylan satellit suratlarynda uzynlygy 65 kilometre golaý uzaýan Russiýanyň harby ulaglarynyň we artilleriýasynyň 27-28-nji fewralda Ukrainanyň paýtagty Kiýewden ençeme kilometr uzaklyga gelendigini görse bolýar. Ukrain harby güýçleri muny ýurduň iň iri şäherine girip, ony ele geçirmek synanyşygy hökmünde häsiýetlendirýärler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG