Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Russiýanyň Ukraina hüjümi güýçlenýär: müňlerçe adam gaçýar, müňlerçe adam gaýtawul berýär


Rus goşunlary Ukrainanyň paýtagty Kiýewi gabady. Ýurduň dürli künjeklerinde ýerleşýän şäherlere we harby bazalara howa zarbalary urlandan we köp sanly goşun gelenden soň, köp adam Ukrainadan çykyp, goňşy ýurtlara gaçdy. Köpüsi söweşleri dowam etdirýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG