Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň täze prezidenti 19-njy martda kasam kabul eder


Türkmenistanyň täze prezidentiniň kasam kabul etjek güni yglan edildi.

Türkmenistanyň saýlanan prezidentiniň kasam kabul ediş dabarasy ses berişlikden bir hepde soň, 19-njy martda, altynjy güni bolar diýip, hökümetçi “Orient” neşiri habar berýär.

Bu sene döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurduň ýolbaşçylary bilen saýlawlara görülýän taýýarlyk barada geçiren maslahatynda yglan edilipdir.

Türkmenistanyň prezidentiniň işe girişmegine bagyşlanan dabara “Oguzhan” köşgünde geçiriler we soňra Kabulhanalar merkezinde dowam etdiriler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG