Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB-niň Borreli Russiýanyň Mariupolda 'uly uruş jenaýatyny' edendigini aýdýar


Josep Borrell

Ýewropa Bileleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Josep Borrell Russiýanyň Ukrainadaky urşunyň dowamynda gabawa alnan port şäheri Mariupola urýan zarbalaryny dowam etdirmek bilen, "uly uruş jenaýatyny" edýändigini aýtdy.

"Mariupolda bolup geçýän zatlar, hemme zady weýran etmek, hemmeleri bombalamak we öldürmek bilen amala aşyrylýan uly uruş jenaýaty" diýip, Borrell Brýusselde ÝB-niň daşary işler ministrleriniň ýygnagynyň başynda aýtdy.

27 döwletden ybarat bileleşik Russiýa garşy mümkin bolan täze sanksiýalary, şol sanda nebit embargosyny girizmegi, belki-de, SWIFT maliýe habarlaşma ulgamyndan has köp rus bankyny kesmegi ara alyp maslahatlaşar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG