Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çagalar “Ýa Remezan” aýdyp, maşgalalaryny ‘goldajak’ bolýarlar


Çagalar “Ýa Remezan” aýdyp, maşgalalaryny ‘goldajak’ bolýarlar
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:23 0:00

Türkmen däplerinde adatça bolşy ýaly, Remezan aýynyň başlanmagyna üç gün galanda, çagalar öýme-öý aýlanyp, “Ýa Remezan” aýdyp musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň gelendigini buşlaýarlar. Adamlar hem olara süýji-köke ýa-da başga ir-iýmiş, kähalatlarda pul hem hödürleýärler. Bu özboluşly däp, habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýanlaryň sözlerine görä, soňky wagtlarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda "gedaýçylyk etmegiň" guralyna öwrülip barýar. Mundan başga-da, “Ýa Remezan” aýtmaga çykan çagalaryň arasynda dürli heläkçiliklere uçraýanlaryň hem bardygy barada maglumatlar gowuşýar.

XS
SM
MD
LG