Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran: YRSK pars aýlagynda bikanun ýangyç alyp barýan tankeri ele geçirendigini aýdýar


Eýran häkimiýetleri giň ýaýran ýangyç gaçakçylygyna garşy göreşip gelýär.

Eýranyň Yslam rewolýusiýa sakçylary korpusy (YRSK) 15-nji aprelde pars aýlagynda “bikanun dizel ýangyjyny” daşaýan daşary ýurt gämisini ele geçirendigini aýtdy diýip, hökümetiň IRNA habarlar agentligi habar berdi.

IRNA Sakçylaryň halk bilen gatnaşyklar resmisini sitirläp, gäminiň ýedi ekipaž agzasynyň saklanandygyny aýtdy.

Gaminiň haçan ele salnandygy, onuň gelip çykyşy we ekipaž agzalarynyň raýatlygy belli däl.

Döwlet ýeňillikleri we öz pul birliginiň hümmetsizlenmegi sebäpli dünýäde iň arzan ýangyja eýe bolan Eýran giň ýaýran ýangyç gaçakçylygyna garşy göreşip gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG