Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Turkmen.news” OCCRP-niň global agza merkezleri ulgamyna goşuldy


OCCRP, guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa barada maglumat berýän taslama özüniň global agza merkezleri ulgamyna garaşsyz, maddy bähbide kowalaşmýan habar serişdeleriniň ýene bäşisini goşandygynyhabar berýär.

Olaryň arasynda Gazagystanyň “Wlast”, “Belarus derňew merkezi (BIC) we Horwatiýanyň “Oštro”, Bolgariýanyň Derňew habarlary we maglumat býurosy (BIRD) neşirleri bilen birlikde, Türkmenistan barada maglumat berýän “Turkmen.news” neşiri hem bar.

Şeýlelikde, bu taslamanyň dünýäniň 42 ýurdundaky merkezleriniň sany 55-e ýetdi.

“Turkmen.news” neşiriniň korrupsiýa derňewleri netijesinde çap edýän derňew habarlary Azatlygyň okyjylarynda we diňleýjilerinde hem uly gyzyklanma döredýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG