Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Britaniýa: Ukraina öz howa giňişliginiň aglaba bölegine gözegçilik edýär


Urlup ýykylan rus uçaryny synlaýan ukrain esgeri.

Ukraina öz howa giňişliginiň aglaba bölegine gözegçiligi dikeltdi diýip, britan aňtaw gullugy 27-nji apreldäki habarynda aýtdy.

"Russiýanyň Ukrainanyň demirgazygyndaky we günbataryndaky howa giňişligine bolan elýeterliligi örän çäkli, bu onuň uzak aralyga ýetýän ýaraglary ulanyp, çuňňur zarba urmaga mümkinçilik berýän hüjümlerini çäklendirýär” diýip, Angliýanyň Goranmak ministrliginiň twitterde çap eden gündelik habarynda aýdylýar.

"Russiýanyň howa işjeňligi esasan Ukrainanyň günortasyna we gündogaryna gönükdirilip, bu sebitde söweşýän gury ýer güýçlerine goldaw berýär" diýip, ministrlik Moskwanyň bütin ýurt boýunça ukrain harby desgalaryny we logistika ulgamlaryny nyşana almagy dowam etdirýändigini belledi.

Şeýle-de habarda Ukrainanyň gabaw astyndaky port şäheri Mariupola urulýan howa zarbalarynyň asuda adamlar üçin uly töwekgellik döredýändigi, sebäbi ýokardan taşlanýan bombalaryň ugrukdyrylmaýan bombalardygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG