Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmensährada bolan çaknyşyk eýran türkmenleriniň halyndan habar berýär


Illýustrasiýa suraty. Arhiwden alyndy. Eýranyň Gülistan welaýaty.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Eýranda ýaşaýan etniki türkmenleriň mejbur galan çaknyşygy we bu çaknyşygyň fonunda eýran türkmenleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada gürrüň gozgaýar.

Türkmenleriň arasynda köplenç Türkmensähra atlandyrylýan Demirgazyk Eýranyň Gülistan welaýatynda apreliň ahyrynda onlarça türkmeniň gatnaşmagynda bolan çaknyşyk, köplere görä, Eýranda ýaşaýan etniki türkmenleriň umumy hal-ahwalyndan habar berýär.

Media maglumatlaryna görä, apreliň ahyrynda Demirgazyk Eýranda onlarça etniki türkmen bilen etniki zabylly azlyklarynyň arasynda çaknyşyk boldy.

Maglumata görä, apreliň ahyrynda Ýolma Salýan obasynda ýaşaýan türkmenler bilen Wahdatabad we Ettehad obalaryndaky zabyllylaryň arasynda konflikt ýüze çykypdyr. Çaknyşyga sebiti suw bilen üpjün edýän bir bendiň üstünde köpden bäri dowam edip gelýän dawanyň arasynda, 30-njy aprelde Wahdatabad obasyndan geçip barýan bir etniki türkmen oglanyň ýenjilmegi sebäp bolupdyr.

Bu wakanyň yz ýany, ejir çekeniň hossarlary hüjümiň sebäbini anyklamak üçin Wahdatabada barýar, ýöne olar, media maglumatlaryna görä, Wahtatabatda zamun alynýar. Munuň yz ýany, 30 töweregi Ýolma Salýan ýaşaýjysy obadaşlaryny halas etmek üçin Wadatabada barýar, ýöne ýol üstünde olara ot açylyp, bir türkmeniň aradan çykandygy we 25 töweregi etniki türkmeniň ýaralanandygy habar berilýär.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Eýranda ýaşaýan etniki türkmenleriň mejbur galan çaknyşygy we bu çaknyşygyň fonunda eýran türkmenleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada gürrüň gozgaýar.

Gepleşigimize Türkiýede ýaşaýan asly türkmensähraly alym we ýazyjy Abdyrahman Düýeji gatnaşýar.

Türkmensährada bolan çaknyşyk eýran türkmenleriniň halyndan habar berýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00

Teswirleri gör

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG