Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystan şeker eksportyny alty aýlap çäklendirmek kararyna geldi


Ak şeker. Bezeg suraty

Bu önümleriň ýetmezçiligi baradaky habarlar arasynda, Gazagystan 23-nji maýdan başlap, alty aýyň dowamynda ak şekeriň we çig şeker çiňriginiň ýurtdan eksport edilmegini gadagan eder.

Gazagystanyň Oba hojalyk ministri Erbola Karaşukeýewiň bu meselä degişli buýrugy 12-nji maýda, kadalaşdyryjy hukuk ýazgylarynyň web sahypasynda çap edildi.

"Ak şekeriň we çig şeker çiňriginiň Gazagystan Respublikasynyň çäginden çykarylyp, eksport edilmegine alty aýlap gadaganlyk girizmeli" diýip, buýrukda aýdylýar.

Buýruk resmi taýdan çap edilenden 10 gün soň güýje girýär.

Gazagystanyň alkogolsyz içgileri öndürijiler birleşigi geçen hepde, şeker ýetmezçiligi bilen baglanyşykly meseleler sebäpli, Söwda we integrasiýa ministrligine, Oba hojalygy ministrligine we “Atameken” milli telekeçiler palatasyna açyk hat ugratdy.

Ýerli habar serişdeleriniň maglumatyna görä, bu kynçylyk rus hökümetiniň mart aýynda şeker önümleriniň ýurtdan çykarylmagyny gadagan etmegi sebäpli ýüze çykypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG