Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukraina aňtaw gulluklarynyň tutulan Azowstal esgerleri bilen aragatnaşyk saklaýandygyny aýdýar


Ýüzlerçe ukrain esgeri geçen aý Mariupoldaky "Azowstal" polat zawodyny terk edenden soňra, rus güýçleri tarapyndan tussag alyndy.

Ukraina ýurduň aňtaw gulluklarynyň tutulan Azowstal söweşijileri bilen aragatnaşyk saklaýandyklaryny we olaryň boşadylmagy üçin Kiýewiň elden gelenini edýändigini aýtdy.

Geçen aý Azow deňziniň kenaryndaky Mariupol port şäheriniň “Azowstal” polat zawodyny terk edenden soňra, rus güýçleri tarapyndan ýesir alnan ýüzlerçe esgeriň ykbaly nämälim galdy.

“Biz [aňtaw gulluklary] arkaly olaryň tussaglyk şertleri, iýmitlenmekleri we boşadylmak ähtimallygy barada maglumat alýarys” diýip, içeri işler ministri Denys Monastyrskiý 3-nji iýunda ukrain teleýaýlymynda aýtdy.

Ministr ukrain häkimiýetleriniň olaryň boşadylmagyny gazanmak üçin “mümkin bolan ähli zady edýändigini” aýtdy.

Russiýa zawodda 2500 töweregi ukrain esgeriniň tussag astyna alnandygyny aýtdy.

Ukrain resmileri we esgerleriň garyndaşlary Moskwany esgerlere söweş ýesirleri hökmünde çemeleşmäge çagyrdy.

Kiýewiň olaryň tussag alşygynda yza getirilmegini isleýär. Käbir ýokary derejeli rus kanun çykaryjylary käbir esgerleriň sud edilmegini talap etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG