Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýüzi örtülen manekenler. “Talybanyň” häkimiýeti astynda, ýurtda girizilen aýratyn düzgün

Ýüzleri örtülen dükan manekenleri Owganystanda "Talyban" hökümdarlygynyň nyşanyna öwrüldi. Ilkibaşda "Talyban" manekenleriň aýyrmalydygyny ýa-da olaryň kellesiz bolmalydygyny aýtdy. Ýöne dükan eýeleriniň gahar-gazabyndan soň, olar şeýle geň ylalaşyga geldiler.


Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG