Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýeýl: ekologik görkeziji boýunça Türkmenistan erbet orunda


Ýeýl uniwersitetiniň alymlary 2010-njy ýyl boýunça ekologik görkezijileri taýýarlady. Oňa dünýäniň 163 ýurdy girip, Türkmenistan sanawda 157-nji orny eýeleýär. Ol Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň erbet, dünýäniň beýleki ýurtlarynyň arasynda-da ýaramaz orundyr.

Nebit-gaza baýdygyna garamazdan, töweregiň arassalygy boýunça Türkmenistan dünýäniň iň garyp ýurtlary - Merkezi Afrika Respublikasyndan, Angoladan hem ýer titremede weýran bolan Gaitiden biraz ýokarda.

Ýagdaýyň şeýle ýaramzlygyna köp sanly faktorlar: howanyň içden we daşdan hapalanmagy, pestisidleriň kadalaşdyrylmazlygy, suwuň zerur derejede elýeterli däldigi, onuň arassalanmazlygy, oba hojalygynda köp ulanylmagy we ş.m. sebäp bolýar diýip, hasabatda bellenýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG