Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Misuratada soňky 3 hepdede 20 çaga öldürildi


BMG-niň Çagalar fondunyň (ÝUNISEF) şu gün ýaýradan maglumatynda Liwiýanyň Misurata şäherinde soňky 3 hepdäniň dowamynda azyndan 20 çaganyň öldürilendigi aýdylýar.

11-nji aprelde liwiýaly pitneçilere Misurata şäheriniň gözegçiligini almak başartdy.

ÝUNISEF-iň beren maglumatlarynda dürli ok atyşyklardan, partlamalardan heläk bolan çagalaryň arasynda 9 aýlyk bäbegiň hem bardygy aýdylýar.

BMG-niň Çagalar fondy Misurata şäherindäki howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramaz bolmagy, suw hem azyk harytlarynyň ýetmezçilik etmegi sebäpli ýene müňlerçe çaganyň ömrüne howp abanýandygyny duýdurdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG