Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystanyň gadymy çarwa medeniýeti

Gazagystanyň Gündogar böleginden tapylan gadymy tapyndylaryň sergisi ýurduň gadymy çarwa durmuşynyň aýratynlyklaryndan habar berýär. Nýu-Ýorkuň Gadymy dünýäni öwreniş institutynda açylan we häzirki eýýamdan öňki birinji müňýyllyga degişli 250-ä golaý eksponaty öz içine alýan serginiň guramaçylyk işleri 2 ýyla çekdi. At eýerleriniň altyn böleklerini we dürli gap-çanaklary görkezýän bu sergi çarwa halklarynyň sada durmuş şertlerinde ýaşanlygy baradaky pikiri puja çykarýar.

XS
SM
MD
LG