Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Sendi" tupany Amerikanyň gündogaryna golaýlaşýar

“Sendi” diýip atlandyrylan tüweleýiň Birleşen Ştatlaryň gündogar ştatlaryna golaýlamagy bilen baglylykda, bu ýerden ýüzleçe müň adam göçürilýär. Güýji her sagatda 120 kilometre ýetýän bu apy-tupanyň kenarýaka giňişliklere, hususan-da Nýu-Jersi ştatyna duşenbe güni giç agşam ýa-da sişenbe güni irden ýetjegi çak edilýär. Günbatar şemalynyň Arktikadan gelýän sowuk howa bilen aralaşmagy netijesinde emele gelmegine garaşylýan apy-tupanyň 60 milliona golaý adama täsir ýetirmeginiň ähtimaldygyny aýdylýar. Ýurduň Demirgazyk Karolina ştatyndan başlap, Konnektikut ştatyna çenli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG