Sepleriň elýeterliligi

Region görnüşleri #1

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin fotosuratlar.
Köpräk görkez

4-nji ýanwarda bir adam aýazly howada Nýu-Ýorkuň Bruklin köprüsinden ýöräp barýar. (Reuters/Darren Ornitz)
1

4-nji ýanwarda bir adam aýazly howada Nýu-Ýorkuň Bruklin köprüsinden ýöräp barýar. (Reuters/Darren Ornitz)

Russiýanyň Primorsk obasynda balyk fabrikasynyň işgärleri doňan Ýeniseý derýasynda zähmet çekýärler. (Reuters/Ilýa Naýmuşin)
2

Russiýanyň Primorsk obasynda balyk fabrikasynyň işgärleri doňan Ýeniseý derýasynda zähmet çekýärler. (Reuters/Ilýa Naýmuşin)

Burmaly bir adam, ýurduň garaşsyzlygynyň 70 ýyllygy mynasybetli gurnalan bäsleşikde, bambuk agajyna çykmaga synanyşýar. (epa-EFE/Lynn Bo Bo)
3

Burmaly bir adam, ýurduň garaşsyzlygynyň 70 ýyllygy mynasybetli gurnalan bäsleşikde, bambuk agajyna çykmaga synanyşýar. (epa-EFE/Lynn Bo Bo)

Nora Belwerud özüniň bäşinji doglan gününe sowgat edilen şar bilen San Diýegonyň kenar ýakasynda oýnaýar. (AP/Gregory Bull)
4

Nora Belwerud özüniň bäşinji doglan gününe sowgat edilen şar bilen San Diýegonyň kenar ýakasynda oýnaýar. (AP/Gregory Bull)

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG