Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň milletçileri "Rus marşyny" geçirdiler

Rus milletçileri 4-nji noýabrda Moskwada we beýleki şäherlerde “Rus marşy” atly adaty ýyllyk ýörişi geçirdiler. Prezident Wladimir Putin tarapyndan esaslandyrylan “Milli bütewülik güni” milletçileriň esasy ýörişleri Moskwanyň günorta-gündogar böleginde geçirildi, emma kiçeňräk aksiýalary Orsýetiň beýleki şäherlerinde, şol sanda Orsýetiň mart aýynda anneksiýa eden Krym ýarymadasynda hem geçirildi. Käbirleriniň ýüzi nikaply, käbirleri harby eşikli milletçiler “Orsýet - orslar üçindir”, “Orslar öňe çykyň!” diýen mazmunly şygarlary öňe sürdüler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG