Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetliler köçelere çykdylar

Onlarça müň orsýetliler Moskwanyň we ýurduň beýleki şäherleriniň köçelerine çykyp, 4-nji dekabrda Döwlet Dumasyna geçirilen saýlawlarda boldy diýilýän galplyklara garşy protest geçirdiler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG