Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kuril adalary: Näme üçin Ikinji Jahan urşy hiç haçan tamamlanmady?

Russiýa Günorta Kuril adalaryna söweşde ele geçirlen “olja” hökmünde seredýär. Emma Ýaponiýa olary sowet basybaljylygy hem-de Günbataryň päsgelçiligi sebäpli ogurlanan toprak hökmünde garaýar. Ikinji Jahan urşundaky iň soňky ok atyşlykdan 70 ýyl soňra hem 4 sany egrem-bugram adanyň üstünde, iki ýurt henizem çözgüt tapman gelýärler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG