Sepleriň elýeterliligi

Region görnüşleri #35

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin fotosuratlar. Has köp fotosurat üçin arhiwimize - Picture This archive gel.
Köpräk görkez

Eýd al-Adha -Gurban baýramy namazyndan soň görüşýän adamlar. Jalalabat, Owganystan. (epa/Ghulamullah Habibi)
1

Eýd al-Adha -Gurban baýramy namazyndan soň görüşýän adamlar. Jalalabat, Owganystan. (epa/Ghulamullah Habibi)

San Franciskodaky rus konsullygynyň binasy. Rus häkimiýetleriniň Russiýadaky diplomatlarynyň sanyny 455-e çenli azaltmak talabyna jogap hökmünde, Tramp adminstrasiýasy bu konsullygyň we Waşingtondaky we Nýu-Ýorkdaky söwda jaýlarynyň ýapylmagyny buýurdy. (AFP/Justin Sullivan/Getty Images)
2

San Franciskodaky rus konsullygynyň binasy. Rus häkimiýetleriniň Russiýadaky diplomatlarynyň sanyny 455-e çenli azaltmak talabyna jogap hökmünde, Tramp adminstrasiýasy bu konsullygyň we Waşingtondaky we Nýu-Ýorkdaky söwda jaýlarynyň ýapylmagyny buýurdy. (AFP/Justin Sullivan/Getty Images)

Haaga, Oksfam Nowib atly garyplyga garşy gurama tarapyndan Hollanda parlamentiniň öňünde goýlan halas ediş keltekçeleriniň ýanyndan arabaly geçip barýan bäbek. Bu keltekçeler hökümete ýüz müňlerçe bosgunyň duşýan jan töwekgelligini ýatlatmaly.  (AFP/ANP/Robin Utrecht)
3

Haaga, Oksfam Nowib atly garyplyga garşy gurama tarapyndan Hollanda parlamentiniň öňünde goýlan halas ediş keltekçeleriniň ýanyndan arabaly geçip barýan bäbek. Bu keltekçeler hökümete ýüz müňlerçe bosgunyň duşýan jan töwekgelligini ýatlatmaly.  (AFP/ANP/Robin Utrecht)

 Namrah metjidiniň daş işigine ýygnana musulmanlar. Arafat, Saud Arabystany. (epa/Mast Irham)
4

 Namrah metjidiniň daş işigine ýygnana musulmanlar. Arafat, Saud Arabystany. (epa/Mast Irham)

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG