Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'S.Türkmenbaşy' şaýoly ýapyldy

Aşgabadyň “Saparmyrat Türkmenbaşy” şaýolunyň 2 km-ä golaý bölegi gurluşyk işleri sebäpli ýapyldy. Bu şaýoly giňeltmek, onuň ugrunda ýagtyldyş sütünlerini oturtmak boýunça geçiriljek ýol-gurluşyk işleri 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek “Aziýa oýunlaryna” görülýän taýýarlyklaryň çäginde alnyp barylýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG