Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saraýewonyň gabawy

5-nji aprelde Bosniýanyň paýtagty Saraýewonyň bosniýa serb goşunlary tarapyndan 1425 günlük gabawa alnyp, ilkinji pidalara sebäp bolanyna 25 ýyl dolýar. Topa tutmalar we beýleki gabaw çäreleri esasynda 10 müňden gowrak ýaşaýjy öldi. Bu häzirki zaman uruşlarynyň taryhynda iň uzak gabawa alnan şäher boldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG