Sepleriň elýeterliligi

2017-nji ýyl suratlarda

Wakalara baý ýylyň başynda Donald Tramp dabara bilen prezidentlik wezipesine girişdi. Ýylyň dowamynda Siriýada we Yrakda “Yslam döwletiniň” jeňçilerine garşy harby ýeňişler gazanyldy, Orsýetiň dürli künjeklerinde hökümete garşy protest çäreleri geçirildi we birnäçe döwletde terror hüjümleri amala aşyryldy. Aşakdaky suratlar 2017-nji ýylyň möhüm wakalaryndan käbirlerini görkezýär.
Köpräk görkez

Gyrgyzystanda bir obanyň üstüne ýük uçary gaçyp, 35 ýerli ýaşaýyjy we uçaryň ekipažynyň dört agzasy wepat boldy. Halas ediji toparlar heläkçiligiň bolan ýerinde. 16-njy ýanwar, 2017 (epa/Igor Kovalenko)  
1

Gyrgyzystanda bir obanyň üstüne ýük uçary gaçyp, 35 ýerli ýaşaýyjy we uçaryň ekipažynyň dört agzasy wepat boldy. Halas ediji toparlar heläkçiligiň bolan ýerinde. 16-njy ýanwar, 2017 (epa/Igor Kovalenko)
 

Gündogar Owganystanda bosgunlar üçin niýetlenen Lagman bosgun lagerinde çagalar laýdan ýasalan jaýda ýylanýar. Uruşda ýarym million owganystanly ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Köpsanly owgan bosgun Pakistandan, Ýewropadan we Eýrandan yzyna, öz ýurduna ugradyldy.  11-nji ýanwar, 2017. (AFP/Nurullah Şirzada)
2

Gündogar Owganystanda bosgunlar üçin niýetlenen Lagman bosgun lagerinde çagalar laýdan ýasalan jaýda ýylanýar. Uruşda ýarym million owganystanly ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Köpsanly owgan bosgun Pakistandan, Ýewropadan we Eýrandan yzyna, öz ýurduna ugradyldy.  11-nji ýanwar, 2017. (AFP/Nurullah Şirzada)

Trampyň prezidenlik wezipesine girişmek dabarysynyň öňýany, ABŞ-nyň prezidenti Obama Ak tama çaýa gelýän saýlanan prezident Donald Tramp bilen onuň aýaly Melaniany garşy alýar. 20-nji ýanwar, 2017 (Reuters/Jonatan Ernst)
3

Trampyň prezidenlik wezipesine girişmek dabarysynyň öňýany, ABŞ-nyň prezidenti Obama Ak tama çaýa gelýän saýlanan prezident Donald Tramp bilen onuň aýaly Melaniany garşy alýar. 20-nji ýanwar, 2017 (Reuters/Jonatan Ernst)

Demirgazyk-günbatar Pakistanyň Peşawar welaýatynda şagalaňa taýýarlyk görýän transgenderler toparynyň agzasy Rani ýylgyrýar. 22-nji ýanwar, 2017 (Reuters/Karen Firuz)
4

Demirgazyk-günbatar Pakistanyň Peşawar welaýatynda şagalaňa taýýarlyk görýän transgenderler toparynyň agzasy Rani ýylgyrýar. 22-nji ýanwar, 2017 (Reuters/Karen Firuz)

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG