Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Günbatarly hökümetler Siriýa boýunça BMG-e ýüzlenmekçi


Duşenbe güni Fransiýanyň, Germaniýanyň we Britaniýanyň hökümetleri Siriýada protestçilere garşy ýarag ulanylmagy bilen baglanyşykly waka boýunça Birleşen Milletler Guramasy üçin ýörite ýüzlenmäniň tekstini taýýarlaýandyklaryny mälim etdiler.

Duşenbe güni BMG-niň Baş sekretary Ban Ki-mun hem hepdäniň duşenbe güni Siriýanyň Daraa şäherinde tanklar we agyr ýaraglar bilen protestçilere garşy edilen hüjümi ýazgaryp çykyş etdi.

Deslapky maglumatlara görä, protestçilere garşy edilen şol hüjümde azyndan 40-a golaý adam ölüp, 70-den gowrak adam ýaralanypdyr.

Bu wakanyň yzy bilen, düýn Amerikanyň Birleşen Ştatlary Siriýanyň häkimiýetlerine garşy täze sanksiýalary girizmekligi göz öňünde tutýandygyny mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG