Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rus-gürjü gepleşikleri netijesiz soňlandy


Gürjü hem-de rus resmileri Ženeweda howpsuzlyk gepleşiklerini geçirdiler. Bu olaryň 2008-nji ýylyň awgustynda bolan bäş günlük çaknyşygyndan bäri şunuň ýaly altynjy duşuşgydyr. Duşuşykda hiç bir ylalaşyga gelinmedi, ýöne bu iki ýurt 17-nji sentýabrda Ženewada ýene bir gezek duşuşumaly etdi. Muňa garamazdan, Rusiýa Federasiýasy bilen Gürjüstan, geçen ýylyň urşunda zyýan ýeten suw üpjünçilik sistemalaryny bejermeklige garamak barada bir pikire geldiler.
XS
SM
MD
LG