Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen prezidenti ABŞ-niň ýokary derejeli resmisi bilen duşuşdy


Türkmenistanyň prezidenti ABŞ-niň Döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary Uilýam Börns bilen duşuşyp gepleşik geçirdi.

10-njy iýulda bolup geçen duşuşykdan soň ýurduň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň açyk konstruktiw hyzmatdaşlyga taýýardygyny aýdyp, amerikan tarapy bilen üstünlikli hyzmatdaşlygy alyp barmak üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny belläpdir.

Bu duşuşykda iki taraplaýyn hyzmatdaşlyga degişli dürli meseleler dogrusynda pikir alyşyldy diýip, Turkmenistan. ru internet saýty bu baradaky maglumatda habar berýär.

XS
SM
MD
LG