Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Polşanyň liderleri Obama ýüzlendiler


Polşanyň premýer ministri we prezidenti Donald Tusk hem-de Kazinski, Orsýet bilen gatnaşyklary ösdürmegiň hatyrasyna Merkezi Ýerwropada ýerleşýän ýurtlaryň bähbidine kem baha berilmeli däl diýip, ABŞ-niň prezidenti Barak Obama ýüzlendiler.

Bu baradaky ýüzlenme bilen Merkezi Ýewropanyň 20-den gowrak baştutany şol sanda Çehiýanyň prezidenti Waslaw Kalus Obama ýüzlendiler.

Şeýle hem olar, Orsýetiň goşulmagyna garşy diýip atlandyrylan meselde, Ýewropanyň howpsuzlygyny çuňlaşdyrmaga gatnaşmaly diýip, Obamany gyssagly çagyrdylar.

XS
SM
MD
LG