Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Reşid Dostum bosgunlykdan ýurda dolandy


Owganystanyň güýçli meýdan komandirlerinden general Abdul Raşid Dostum bazar güni Türkiýeden Kabula dolanyp bardy.

Talyplaryň režimini agdarmakda güýçli rol oýnan özbek generaly Dostum, adam hukuklaryny bozanlykda aýyplanyp öý tussaglygynda saklanypdy.

Geçen ýyl oňa Türkiýä gitmäge rugsat berilipdi. Adam hukulary boýunça aktiwistler 2001-nji ýylda türmede saklanýan birnäçe ýüz Talybyň ölüminde dahyly barlykda Dostumy aýyplaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG