Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dagystanda ýene bir polisýa ofiseri heläk boldy


Orsýetiň Içeri işler ministrliginiň wekiliniň mälim etmegine görä, düýn Dagystanyň Gyzyl ýurt diýen şäherçesinde bir polisiýa ofiseri atylyp öldürilipdir. Geçen hepde Dagystanda 7 polisýa işgäri heläk bolupdy. Geçen aýlarda Dagystanda we Çeçenistanda bidüzgünçilikler bir bada artyp ugrady.
XS
SM
MD
LG